Europski socijalni fond: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
UP.04.2.1.11

Posredničko tijelo razine 1: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva radi učinkovitijeg djelovanja u zajednici

Kodni broj: UP.04.2.1.11.0161

Korisnik:
Centar za socijalno uključivanje ranjivih skupina FENIX
Brnaze 410, 21230 Sinj

Partneri:
- Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a SDŽ
- Centar za socijalnu skrb Sinj
- Centar za rehabilitaciju "Fra Ante Sekelez"

Kratki opis projekta:
Kroz projekt će ojačati kapaciteti OCD-a za vođenje OCD-a i za pribavljanje sredstava radi financiranja aktivnosti te osposobiti i unaprijediti kapacitete OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
- Opći cilj projekta:
Doprinijeti razvoju OCD-a radi ujednačenog razvoja Republike Hrvatske
- Specifični cilj projekta:
Jačanje kapaciteta OCD-a za rješavanje lokalnih problema i unaprjeđivanje znanja na područjima koja se financiraju kroz ESF kako bi se primijenila na lokalnoj razini s naglaskom na krizna vremena
- Očekivani rezultati projekta:
Odobrenim bespovratnim sredstvima za projekt pripadnici ciljnih skupina stekli su kapacitete i znanja o strateškim dokumentima, pravnom okviru i smjernicama za djelovanje OCD-a u rješavanju problema s ranjivim skupinama na lokalnom nivou, što je kvalitetna osnova za dugoročan rad OCD-a, usvojili su znanja o mogućim izvorima sredstava čime su podigli kapacitete OCD-a za financiranje programa i dugoročnu održivost OCD-a. Podignuti su ljudski kapaciteti OCD-a što dugoročno dovodi kvalitetnog rada s pripadnicima marginalnih skupina. Korisnici su usvojili znanja i vještine kako bi prilagodili rad OCD-a kako poslodavca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu čime doprinose radu OCD-a u vrijeme kriznih situacija. Kroz projekt je uspostavljen partnerski odnos što je dobra osnova za buduće ESF projekte. Rezultati projekta i aktivnosti utječu na dostatnost i ravnomjerniju razvijenost mreže socijalnih usluga u zajednici, poboljšane su metode rada s marginalnim skupinama, u koju se uključuju osim institucija, osposobljenih stručnjaka i partneri koji samim time čine i mrežu pružatelja usluga u zajednici, povećavaju dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga, zaustavljaju se trendovi institucijalizacije, istovremeno podižući kvalitetu života ranjivih skupina i podupirući njihovu socijalnu uključenost.

Ciljane skupine: Organizacije civilnog društva

Ukupna vrijednost projekta je 431.110,00 kuna.
Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 366.443,50 kuna.
Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 64.666,50 kuna.

KONTAKT:
Centar FENIX
Adresa: Brnaze 410, 21230 Sinj
Voditelj projekta: Monika Runje Lukanović
Kontakt: Tel: +385(0)95/887-1834, E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.