Jačanje kapaciteta
organizacija civilnog društva
radi učinkovitijeg djelovanja u zajednici

Kroz projekt će ojačati kapaciteti OCD-a za vođenje OCD-a i za pribavljanje sredstava radi financiranja aktivnosti te osposobiti i unaprijediti kapacitete OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj internet stranica isključiva je odgovornost Centra FENIX.
Stajališta izražena na ovim internet stranicama isključiva su odgovornost Centra FENIX i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Usmeno testiranje se obavlja u srijedu 21.12.2022.g. u Brnazama 410, prvi kat, Brnaze

Pripadnici ciljne skupine stekli su kapacitete za sudjelovanje u pripremi i donošenju odluka u javnim politikama. Teme koje su se obradile na radionici su : Javne politike, elementi javnih politika, uloga OCD – u javno političkom procesu, metodologija analize, praćenje i zagovaranje javnih politika.

Na konferenciji je predstavljen rad na projektu, ostvareni ciljevi projekta, mjerljivi ishodi - planirano/ostvareno i rezultati projekta.

Učitaj više članaka